05.04.2018

DRINK DON'T DUMB

โดยปกติแคมเปญรณรงค์เรื่องการดื่มสุรา มักสื่อสารอย่างจริงจังให้ห้ามดื่ม 

ซึ่งไม่โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น แสงโสมจึงเลือกเตือนด้วยวิธีแบบเพื่อนกัน 

ให้ดื่มแต่พอดีและรับผิดชอบต่อตัวเอง ไม่ขาดสติจนทำสิ่งที่ตัวเองต้องเสียใจภายหลัง