19.10.2017

REDEFINE FULLMOON

พูดถึงฟูลมูนใครๆก็นึกถึงปาร์ตี้ที่เกาะพงัน ในฐานะที่สัญลักษณ์ของแบรนด์ “แสงโสม” 

คือฟูลมูน (พระจันทร์เต็มดวง) เราจึงอยากเปลี่ยนนิยามแบบเดิม สร้างสรรค์ให้เป็นปรากฏการณ์จันทร์เต็มดวงรูปแบบใหม่ เมื่อความศิลป์ควบแน่นกับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นแสงโสมโฉมใหม่ แพ็คเกจลิมิเต็ดเอดิชั่น ที่ออกแบบโดยศิลปินไทยความสามารถระดับโลก 

จุดเริ่มต้นของการตีความปรากฏการณ์จันทร์เต็มดวงรูปเป็นประสบการณ์ปาร์ตี้กึ่งมิวเซียม  “The North Full Moon” ปลุกสิ่งมีชีวิตกลางคืน มาปล่อยสัญชาตญาณรูปแบบของตัวเอง ในบรรยากาศเสมือนปาร์ตี้อยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์แต่เท้าเหยียบพื้นโลก 

ไม่เพืยงแค่นั้น เรายังดึงลวดลายบนกล่องเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของวัยรุ่น 

ผ่านแฟชั่นเซ็ต “SangSom Collection”

“สารคดีสิ่งมีชีวิตในป่า..ตี้”

ตีความจากพฤติกรรมในวงสังสรรค์ เพื่อปลุกสัญชาติญาณสิ่งมีชีวิตในป่า..ตี้ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหน กระต่าย หรือนก ให้ชวนไปสนุกร่วมกัน